SAUNA LOUNGE Q

Model sauny ideálny k navodeniu pocitu kompletného relaxu.

  • dizajnová verzia sauny Lounge
  • často volená v kombinácii s preskleným priečelím
  • možnosť doplnenia hviezdnym stropom
  • vysoká variabilita vonkajšieho a vnútorného obkladu
Zistiť cenu
Zavolať Navigovať Uložiť kontakt Poslať si info na mail